Spring naar content

Hout voor de
Houtverwerkende Industrie

Sinds 1999 is Gooskens Hout zich gaan specialiseren in producten en diensten voor de houtverwerkende industrie. Voor elke branche en elk segment biedt Gooskens Hout een afgestemd pakket aan producten en houtbewerkingen.

De belangrijkste segmenten waaraan wij leveren zijn de de timmer- en houtbouw en de blokhutten-, emballage- en prefab-industrie.

 

Onze producten
HVI_450x645
Sporenhout-Schuin korten

WAAROM DE INDUSTRIE KIEST VOOR GOOSKENS HOUT

 • Eén adres voor alle denkbare houtkwaliteiten en maatvoeringen
 • Hoge servicegraad dankzij een uitgekiend partnerprogramma
 • Specialisatie in ruw en bewerkt vurenhout
 • Snelle levering dankzij een continue hoge voorraadpositie
 • Sterke combinatie van volumehandel en bestekmatige producties
 • Geavanceerd machinepark voor alle voorkomende en hoogwaardige houtbewerkingen
 • Alle wenselijke houtbewerkingen zoals korten, kepen en profileren in zowel serie- als stuks productie
 • Lagere inkoopkosten en logistieke voordelen door overname van uw voorraadbeheer
 • Verkorting van uw productietijd doordat assemblage van elementen direct kan aanvangen na levering van de onderdelen

Segmenten
en producten

Wat Gooskens Hout uniek maakt voor de

Emballage-industrie

 • Grote capaciteit voor het in bulk produceren van hoekpalen en plankjes
 • Ingesteld op het leveren van maatwerk voor serie- en enkele stuks productie
 • Hoge servicegraad dankzij een uitgekiend partnerprogramma
 • Lagere inkoopkosten en logistieke voordelen door overname van uw voorraadbeheer
Wat Gooskens Hout uniek maakt voor de

Prefab-industrie

 • ​Alle wenselijke houtbewerkingen zoals korten, kepen en profileren in zowel serie- als stuks productie
 • Hoge servicegraad dankzij een uitgekiend partnerprogramma
 • Specifiek dienstenaanbod zoals het stickeren en pakketteren per element
 • Lagere inkoopkosten en logistieke voordelen door overname van uw voorraadbeheer
 • Verkorting van uw productietijd doordat assemblage van elementen direct kan aanvangen na levering van de onderdelen
Wat Gooskens Hout uniek maakt voor de

Blokhutten-industrie

 • Selectie van de juiste kwaliteiten hout specifiek voor blokhut-toepassingen
 • Precisie afstemming van machines en gereedschappen voor het schaven van blokhutprofielen
 • Diverse aanvoerkanalen voor snelle leveringsgarantie
 • Grote capaciteit voor het leveren van serieproducties
 • Hoge servicegraad dankzij een uitgekiend partnerprogramma
 • Lagere inkoopkosten en logistieke voordelen door overname van uw voorraadbeheer
Leveringsvoorwaarden
Gooskens Hout levert al haar producten volgens de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH), met arbitraal beding, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland op 17 maart 2011 onder nummer: 40530880. Alle door Gooskens Hout geleverde zaken worden geleverd onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud.
Onze Leveringsvoorwaarden
Certificaten
Onze vestigingen bezitten diverse certificaten met betrekking tot duurzaamheid en kwaliteit. Klik verder naar de download-pagina voor een overzicht van onze certificaten en de links naar de betreffende websites.

 

Onze Certificaten