Spring naar content

Totaalleverancier
in vurenhout

Voor houthandel
en industrie

Gooskens Hout levert ruw en bewerkt vurenhout. Leveringen variërend van één plank tot volle vrachten, al dan niet rechtstreeks vanuit het land van herkomst.  Met een doorlopend beschikbare voorraad van ruim 50.000 m³ vurenhout is Gooskens Hout een van de grootste vurenhoutleveranciers in de Benelux.

Deze voorraadpositie maakt snelle levering aan de houthandel en houtverwerkende industrie mogelijk. Met het op voorraad houden van alle denkbare maatvoeringen en houtkwaliteiten profiteert een toenemend aantal relaties van de logistieke voordelen die Gooskens Hout te bieden heeft.

De krachtige combinatie van volumehandel, voorraadbeheer, special products en maatwerkproductie – bestaande uit alle specialistische houtbewerkingen – maakt van Gooskens Hout een totaalleverancier in vurenhout.

Partnership
Gooskens Hout hecht veel waarde aan jarenlange partnerships. Zo ook met haar leveranciers. Alleen daardoor is een constant kwaliteitsniveau en een continue aanvoer van vurenhout verzekerd. Gooskens Hout levert uitsluitend gecertificeerd hout, rechtstreeks uit de duurzame bossen van Scandinavië en Centraal Europa.

sinds 1863-01[31]
Leveringsvoorwaarden
Gooskens Hout levert al haar producten volgens de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH), met arbitraal beding, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland op 17 maart 2011 onder nummer: 40530880. Alle door Gooskens Hout geleverde zaken worden geleverd onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud.
Onze Leveringsvoorwaarden
Certificaten
Onze vestigingen bezitten diverse certificaten met betrekking tot duurzaamheid en kwaliteit. Klik verder naar de download-pagina voor een overzicht van onze certificaten en de links naar de betreffende websites.

 

Onze Certificaten